Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày hội.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày hội. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhảy điệu xoè với các dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex